Podsumowanie
summary To są wybrane przez Ciebie pliki do pobrania
  • Logotypy pionowe Kultura w zasięgu 2.0    Licencja: Zakres wykorzystania   Wielkość: 3.03 MB
Umowa licencyjna:

Pliki można pobrać i wykorzytać w celach zwiazanych z realizacją i promocją projektu Kultura w zasięgu 2.0.

Prawa do plików posiada Województw Kujawsko-Pomorskie.

Przed wykorzytaniem plików przed pomioty nie będące Partnerami projektu Kultura w zasięgu 2.0 należy skontaktować się Depratamentem Cyfryzacj Urzędu Marszałkwoskiego w Toruniu, ul. Włocłaswka 167 G, 87-100 Toruń, tel.: 56 62 18 400, e-mail: dc@kujawsko-pomorskie.pl

Zabrania się wykorzystania pobranych plików do celów z niezgodnych z założeniami projektu oraz naruszających prawo.

 

Akceptuję poniższe warunki.

Kultura w zasięgu 2.0

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Najczęściej czytane

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Cyfryzacji
Biuro projektów digitalizacji zasobów kultury
ul. Włocławska 167 G
87-100 Toruń
56 62 18 792

Deklaracja dostepności